[ GRANIO s.r.o. ]

Regulační kámen

Možnost využití: na dlažbu koryt toků (břehy a dno), na stavbu opěrných zdí a zídek, do zahrad na opěrné nebo dekorační zídky nebo výstavbu skalek či jiných dekoračních zahradních prvků. Regulační kámen je nepravidelný, obvykle o minimální mocnosti 15–20 cm, váha jednoho kusu 30–50 kg.

Vydatnost:

  • z jedné tuny standardního regulačního kamene se obvykle položí cca 2,2 m2 dlažby
[ GRANIO s.r.o. ]

Realizace